Call us toll free: +48 74 644 33 39
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Etyka

by admin in Porady Komentarze: 0

Praca z człowiekiem chorym, niepełnosprawnym czy niedołężnym, w wielu wymiarach przekracza jego prywatność i odbywa się na obszarze intymności. Od opiekuna oczekiwana jest wrażliwość, dyskrecja, delikatność i szacunek, które pozwolą podopiecznemu czuć się komfortowo i bezpiecznie. Pracownicy instytucji niosących pomoc osobom tej pomocy wymagających i oczekujących, muszą w szczególności dobrze znać oraz rzetelnie i z wielkim zaangażowaniem stosować się do własnej etyki zawodowej. Jest to ważne, dlatego że opiekun kieruje swoją pomoc do człowieka, który własnymi siłami i możliwościami nie pokona trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajduje, co może być/ jest dla niego krępujące. Jego los zależy od tych, którzy do takiego pomagania zostali wybrani.

Jeśli myślisz o pracy


Jeśli myślisz o pracy opiekuna osoby starszej, powinnaś/powinieneś przede wszystkim lubić spędzać czas z osobami w podeszłym wieku i mieć z nimi dobry kontakt. Ważna jest również sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Ponieważ praca opiekuna opiera się na intensywnych relacjach z drugim człowiekiem, wymagana jest bardzo dobra umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi, umiejętność ciągłej współpracy i bezkonfliktowość. Niezwykle istotna jest wrażliwość, cierpliwość, wyrozumiałość oraz empatia. Ponadto konieczna jest życzliwość, uprzejmość oraz umiejętność zdobywania sympatii i zaufania. Opiekun powinien również charakteryzować się sumiennością, obowiązkowością i dużym poczuciem odpowiedzialności. Ważna jest dobra organizacja zarówno własnego warsztatu pracy, jaki i otoczenia podopiecznego. W pracy na tym stanowisku liczy się także spostrzegawczość oraz umiejętność analizy informacji zebranych podczas rozmowy i obserwacji. Opiekun osoby starszej powinien dość szybko poznać przyzwyczajenia, nawyki i potrzeby podopiecznego dla zapewnienia mu właściwej opieki. Ponadto powinien umieć rozpoznać i zdiagnozować trudności osoby starszej, aby skutecznie ulżyć jej w cierpieniu. Do wykonywania tego zawodu niezbędna jest także samokontrola, odporność emocjonalna i zrównoważenie. Nawet w bardzo trudnych sytuacjach opiekun osoby starszej nie może ujawniać gniewu, złości czy zniecierpliwienia. Czasem podopieczny w swoich zachowaniach bywa zaskakujący i nieprzewidywalny, a to wymaga dużej podzielności uwagi oraz łatwości przystosowania do zmieniającej się sytuacji. Pomocny może być […]

Opiekun


Opiekun osoby starszej to ktoś, kto zawodowo zajmuje się osobą w podeszłym wieku i pomaga jej w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Zakres obowiązków, które opiekun wykonuje w swojej pracy, bywa bardzo różny i zależy od miejsca zatrudnienia, a przede wszystkim od stanu zdrowia podopiecznego i jego możliwości. Wśród podstawowych zadań opiekuna osoby starszej należy wymienić: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), dbanie o jego stan zdrowia, podawanie posiłków i leków, karmienie. W sytuacji, gdy podopieczny jest chory lub jest osobą z niepełnosprawnością, zdarza się, że opiekun zajmuje się robieniem zastrzyków, zmianą opatrunków lub rehabilitacją.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress